Isabelle
Kjell
Palle
Pulkabarn
Manus och Regi
Fad
Scripta
Fotograf
B-foto
Elektriker
Ljud
Klipp
Ljussättning
Mix
Inspelningsassistent
Guvernant
Producent
Projektledare